18-02-2021: Documenteren; “Van zorgenkind naar steunpilaar”

Posted by IV experts
Trainee headerBij veel Functioneel Beheerders blijkt documenteren een weinig populair onderwerp te zijn. Vaak iets dat ‘we wel gaan doen als we een keertje tijd hebben’. Niet dus. Terwijl goede documentatie van groot belang is als het om kennisborging, -overdracht en -management gaat. Maar ook om continuïteit te kunnen borgen bij vervanging of het inwerken van nieuwe collega’s. Om maar te zwijgen van alle uren die anders besteed moeten worden aan het uitzoeken van ‘hoe zat het ook alweer?’

In deze webinar willen we vanuit onze ervaring handvatten aanreiken om zinvolle en bruikbare documentatie op te stellen en het beheer en de vindbaarheid daarvan handig in te richten.

MELD JE (GRATIS) AAN VOOR DE WEBINAR